Hakkımızda

Nuray Kazandı Kimdir?

Eğitim;

Hull Üniversitesi

Erken Çocukluk Dönemi Çalışmaları (Onur Dereceli Yüksek Lisans)

Londra Öğretmen Eğitimi Enstitüsü

İngilizce Dili Öğretiminde Montessori Metodu Diploması

Edge Hill Üniversitesi

Erken Yaş Uygulamaları (Onur Dereceli Lisans)

Edge Hill Üniversitesi

Erken Yaş Uygulamaları(Ön Lisans)

Edge Hill Üniversitesi

Yüksek Öğrenim Sertifikası

Stonebridge Enstitüsü

Özel Eğitim İhtiyaçları Diploması

Stonebridge Enstitüsü

Eğitim Asistanı L3

City and Guilds (İngiltere’nin uluslararası geçerlilikte mesleki ve İngilizce yeterliliklerini belgeleyen akreditasyon kuruluşudur.)

Çocuk Bakımı, Öğrenme ve Gelişim Aşama

NVQ( Ulusal Mesleki Yeterlilik)

Kurslar ve Sertifikalar

Derby Üniversitesi

Otizmi anlama, Asperger ve ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-DEHB)

Yeni yürüyen çocuklar için aile uygulamalı TEACCH(Otİzm ve Benzer İletişim Güçlüğü olan Çocuklar için Eğitim Programı)

Ulusal Otistik Topluluğu

Otizm bilinci Sertifikası hızlandırılmış eğitim

Birleşik Krallık İngiltere CPD(Sürekli Mesleki Gelişim Akredite) Otizm Spekturumunda bulunan çocukları nasıl eğitirsin?

Sefton Yetişkin ve Toplum Öğrenme Hizmeti- İşaret Dili Kursu( British Sign Language)

Katılım Sertifikası

Özel Gereksinimi ihtiyacı olan Çocuklar için Mola

Profesyoneller için Makaton İşaret Dili Programı

Bebekler için Makaton İşaret Dili

Hakkımda

Nuray Kazandı YÜKSEK LİSANS , LİSANS VE COLLEGE EĞİTİMLERİNİ İngiltere’de Edge Hill Üniversitesi ve Hull Üniversitesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi , Erken Çocuklukta Özel Eğitim, bölümlerini başarıyla tamamlamıştır. Halen Doncaster Üniversitesinde erken çocuklukta erken müdahale araştırmaları devam etmektedir. Erken çocuklukta özel eğitim , otizm, down sendromu, serebral palsi, erken çocuklukta yabancı dil öğretimi ve okuma edinimi konularına odaklanmıştır. İngiltere’de birçok devlet okulunda özel eğitim uzmanlığı ve danışmanı olarak görev yapmıştır, ayrıca Aile Sağlık Bebek Kliğininde 0-24 ay yaş bebek gelişim uzmanı olarak görev yapmıştır. Erken yaşta iki dillilik , çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında birçok ulusal sertifika programları ve projelere katılmıştır.

 

Erken Çocukluk Eğitim/Gelişim Uzmanı Kimdir?

Erken Çocukluk Eğitim Uzmanı; 🎈Doğumdan itibaren 7 yaşa kadar çocuğunuzun bilişsel,dil,motor,öz bakım,sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirir, raporlaştırır ve gelişimini takibe alır.

🎈Diğer mesleklerle birlikte (Konusma Terapisti, Fizyoterapist, Psikolog,Çocuk Psikiyatri Uzmanı) çalışarak çocuğun ihtiyacı olan desteği uygun uzmandan alabilmesi konusunda ebeveynleri yönlendirir.

🎈Değerlendirme ve tanıya bağlı olarak çocuğunuzun gereksinimlerine ilişkin hedefleri planlar ve bu doğrultuda gelişim destek programları hazırlar.

🎈Çocuğunuzun gelişiminde ki sapmaları farkeder ve gerekli erken müdahale programını başlatır.

🎈Çocuğunuzun davranış problemlerinin çözümü konusunda size yol gösterir.

🎈Çocuğunuzun özel ilgi ve yeteneklerinin , öğrenme becerilerinin, erken tespit edilmesi konusunda ve varsa üstün yeteneklilik/ özel öğrenme güçlüğü vb. durumlarında rehberlik eder.

Montessori Eğitim Destekli İngilizce Ders Programı (3-6yaş) Okul öncesi Montessori uygulamalarında, gelişim bir bütün olarak görülmekte ve bu doğrultu da bedensel gelişimin yanı sıra, çocuğun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini birbiriyle ilişkili olarak desteklenmektedir. Etkinlikler temel olarak çocukların hareket, duyu ve ana dili gelişimini destekleyecek şekilde çevre, çocuk ve rehber olarak öğretmen unsurları etrafında yapılandırılır. Özelikle dil çalışma alanı uygulamaları, çocukların zengin kavram bilgisi ile kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlamakta bunun yanı sıra, ilköğretim döneminde akademik başarılarına katkı sağlamaktadır. Montessori yaklaşımının çocukların anadil gelişimlerini olumlu yönde etkilemesi, yabancı dil öğretiminde olumlu yönde bir destek sağlayacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra etkileşimin öğrenme aracı olduğu Montessori sınıflarında yabancı dil öğretimi çocukların sosyal becerilerine de olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

EYFS Early Years Foundation Stage 0-5 yaş aralığı Gelişim Değerlendirmesi ve Takibini Nuray Kazandı Çocuk Akademisinde uygulanıyor.(British National Curriculum)

Okul Öncesi Temel Eğitimi (0-5 yaş) Yasal Çerçeve

Öğrenme Alanları:

Matematik

İletişim, Dil ve Okuma-Yazma

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Dünya kaynaklarını anlamak

Dışavurumcu Sanatlar ve Tasarım

Fiziksel Gelişim

Okul Öncesi Temel Eğitimi (EYFS) doğumdan 5 yaşına kadar olan çocukların öğrenme, gelişme ve bakımı için standartları belirler. Tüm okullar ve Eğitim Standartları Dairesine kayıtlı Okul Öncesi Eğitmenleri, Ana Okulları, Kreşler ve Okul Kabul Sınıfları dahil olmak üzere EYFS’yi takip etmek durumundadir.

İlk Yıllar Temel Eğitimi (EYFS) Çerçevesi, erken öğrenme ve bakım üzerine bütünleşik bir yaklaşımı destekler. Tüm profesyonellere, çocukların kaliteli temel eğitim ve bakım deneyimi yaşamaları için bir dizi ortak ilkeler ve taahhütler sağlar.

İlk yıllarda çalışan tüm profesyonellere temel belge olmasının yanı sıra, EYFS çerçevesi anne ve babalara, çocuklarının erken eğitimleri için nereyi seçerlerse seçsinler, aynı yasal taahhütlerin ve ilkelerin, çocuklarının öğrenme ve gelişim deneyimlerini desteklediğinden emin olabilecekleri konusunda güven verir.

Revize edilmiş EYFS profesyonellerin şunları yapması gerektiğini vurgulamaktadır:

Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ve erken dil ve iletişimi geliştirmek için çocuklarla etkileşime girerek daha fazla zaman geçirin

Babaları ve anneleri, çocuklarının gelişiminde daha fazla yer almaya ve bu gelişmeyi evde nasıl destekleyebilecekleri konusunda fikir vermeye teşvik edin

Bir çocuğun duyabileceği ek ihtiyacı olabildiğince erken tanımlayın ve bu ihitiyaçlarda size yardımcı olabilecek sağlık görevlileri gibi iş arkadaşlarınızla bağlantılarınızı güçlendirin.

Ebeveynlerle, çocuklarının 2 ila 3 yaş arasındaki ilerlemelerinin bir özetini paylaşın

Erken Çocukluk Dönemi yıllarında en küçük çocukların öğrenmesi ve gelişimi üzerine yeniden odaklanın.

Erken yaşta dil öğrenmenin Önemi:

Her çocuk birden fazla dili öğrenme kapasitesine sahiptir. Bunu sağlamak için çocuğun öğretilen dili yeterince duyma ve kullanma olanağının olması kadar, öğretilen dilin çocuğa anlamlı ortamlar içinde sunuluyor olmasi gerekir. Çocuğun bilişsel, psikolojik, sosyo-duygusal ve akademik olarak hangi yaşta neyi iyi yapabileceğini bilmekle ve söz konusu gelişimsel evrelere uygun olarak hazırlanan öğretim malzemeleri ve yöntemleriyle Nuray Kazandi Akademi’de erken yaşta yabancı dil (ingilizce)öğretimini başarmak mümkündür. Yabancı dil eğitimi 3 yaşında mümkünse daha öncesinde başlanmalıdır. Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4 yaşı itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay oluyor. 0-3 yaş arasındaki bebekler bile ana dili dışında bir yabancı dile maruz kalırsa “aynı anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili de öğrenebiliyor. Dolayısı ile doğumdan itibaren yabancı dil eğitimi, en azından bebeği öğretilmek istenen dile maruz bırakarak, onunla konuşarak ve müzik dinleterek başlatılabiliyor. Bebeklere söylenebilecek ya da dinletilecek İngilizce ninni bile onların bu dili hafızalarına kaydetmelerini sağlıyor.

Neden Montessori Eğitimi Destekli?

Montessori eğitimi çocuk merkezlidir. Her çocuk kendine özgü bir gelişime sahip ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrendiğinden, eğitim her bir çocuğa özel programlanır ve bireysel olarak uygulanır. Çocuklar kendi hızlarında ilerlerler. Montessori etkinlikleriyle büyüyen çocukların erken yaşta okuma-yazmayı öğrendikleri, matematiksel işlemler yapabildikleri, yaratıcılıklarının ve dil becerilerinin genellikle yaşıtlarından üstün olabildiği gözlemlenmektedir.

Play and Learn(Oyun Eşliğinde Öğrenme)Programı

Oyun Çocuklar için, en doğal ve en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir. Oyun çocuğun işidir ve bu iş oldukça önemlidir. Çocuğun kendini en rahat ifade ettiği yer oyundur. Çocuk oyunla büyür, oyunla olgunlaşır, oyunla gelişir. Çocuğa normal yollardan öğretemeyeceğiniz birçok şeyi oyunla öğretmeniz mümkündür. 🎈Nuray Kazandı Çocuk Akademisinde 12 ay/24 ay/36 ay Yaş Oyun Grubundaki çocuklara yönelik her çocuğa özel ,esnek zamanlı Play & Learn programlarımıza bekliyoruz.🎈

Özel Eğitim Nedir?

Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir. 🌼Nuray Kazandı Çocuk Akademisinde her çocuğa özel hazırlanmış (Bireysel Eğitim Planı) Programımız başlamıştır.🌼

Özel gereksinimi olan çocuklar konuşmayı görsel öğrenen çocuklardır. Bu yüzden 1 yaşından itibaren çocuğa nesne(pecs) resimleriyle gerek Makaton İşaret diliyle destek programı oluşturulmalıdır. Bu çocuğun hem hafızasını güçlendircek hem de kelime anlama ve ifade etmesini arttıracaktır.